fbpx Skip to main content

Według danych za 2016 r. województwem, które zanotowało eksport o największej wartości był region śląski, nieznacznie wyprzedzając Mazowsze (odpowiednio 103,9 i 103 mld PLN). Trzecią pozycję zajęło województwo dolnośląskie z rezultatem 82,8 mld PLN. Na drugim biegunie, najniższy rezultat zanotowało Podlasie (8 mld PLN), którego rezultat był kilkunastokrotnie niższy od lidera rankingu.

Jak wypadł inne województwa? Który region notuje najbardziej dynamiczny wzrost w latach 2010 – 2016? Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu właściciela naszej firmy dla portalu Eksport.pl

Artykuł dostępny jest pod adresem: https://eksport.pl/2018/03/06/polski-eksport-regionalny-2016/