fbpx Skip to main content

Tym razem, wsparcie przeznaczone jest dla grup co najmniej 3 firm zamierzających wprowadzić na rynek wspólny produkt.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Każdy projekt obejmuje łącznie:
a) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
b) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
c) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Więcej informacji TUTAJ.