fbpx Skip to main content

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki handlu zagranicznego Polski za I kwartał 2017 r. Przyniósł on wyraźne ożywienie polskich obrotów towarowych z zagranicą. Po 2,3% zwiększeniu polskiego eksportu w całym roku 2016, pierwsze trzy miesiące 2017 r. przyniosły jego wzrost o 9,2% (do blisko 48,7 mld EUR). Z kolei import, który w roku ubiegłym wzrósł o niecały 1%, przyspieszył w I kw. do 12,3% (48,3 mld EUR).

Notowane w I kw. wyprzedzenie importowe względem eksportu przełożyło się na redukcję nadwyżki obrotów towarowych o blisko 1,2 mld EUR, do niespełna 0,4 mld EUR.

Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wzrosła o 6,8% (do 38,7 mld EUR), w tym do Niemiec o 6,6%, Wielkiej Brytanii o 9,7%, Czech o 4,6%, Francji o 3,1%, Włoch o 7,4% oraz Niderlandów o 7,2%. W rezultacie wolniejszego od średniej tempa wzrostu eksportu do krajów UE, ich udział w łącznym polskim wywozie zmniejszył się o blisko 2 pkt. proc., do poziomu 79,5%.

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się także przywóz z rynków unijnych, tj. o 9,3% (do 28,6 mld EUR), co zadecydowało o zmniejszeniu ich udziału w naszym imporcie o 1,6 pkt. proc., do 59,2% w I kw. 2017 r.

Wśród pozaunijnych rynków na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost obrotów z Rosją. Eksport na ten rynek wzrósł aż o 22,7% (do 1,3 mld EUR), a import o 37,8% (do 3,3 mld EUR). Zaowocowało to zwiększeniem udziału Rosji w naszym wywozie o 0,2 pkt. proc. (do 2,7%), a w przywozie o 1,3 pkt. proc., do 6,8%.

Korzystnie w I kwartale br. kształtował się nasz eksport do Stanów Zjednoczonych, który zwiększył się aż o 22,8% (do 1,3 mld EUR).

Wyniki polskiego handlu zagranicznego za I kwartał br. odzwierciedlają poprawę zarówno ogólnoświatowych, jak i wewnętrznych uwarunkowań koniunkturalnych w pierwszych miesiącach br. Spodziewamy się, że ten pozytywny trend zostanie w kolejnych kwartałach utrzymamy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-i-kwartale-2017-r/