fbpx Skip to main content
1. Środki przeznaczone są wyłącznie dla mikro i małych firm (do 49 pracowników) z województwa zachodniopomorskiego, u których na skutek pandemii COVID-19 przychody spadły o minimum 50% w okresie trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 roku.
2.  Firma na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
3. Przeznaczenie środków: koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (tzw. kapitał obrotowy).
Dofinansowanie:
1. 7 845,11 zł na jedno pełnoetatowe stanowisko pracy. 
2. Firma może wnioskować o wsparcie na okres 1,2 lub 3 miesięcy.
3. Maksymalne dofinansowanie dla firmy: 164 747,31 zł
4. Brak konieczności wnoszenia wkładu własnego – dofinansowanie 100%Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu: pmieczan@gestion.com.pl