fbpx Skip to main content

Miło nam poinformować o kolejnym pozyskanym dofinansowaniu. Tym razem przygotowany przez naszą firmę wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Geobike MFC poprzez wdrożenie innowacji produktowych” uzyskał dofinansowanie w wysokości 498 575 zł. Co warte podkreślenia, w naborze, w ramach którego złożono 37 wniosków, nasz projekt uzyskał 92 pkt. na 100 możliwych i zajął drugą pozycję w rankingu.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Całkowita wartość projektu: 1 114 995 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 906 500 zł
Wartość dofinansowania: 498 575 zł

Dziękujemy firmie Geobike MFC Sp. z o.o. za zaufanie.