fbpx Skip to main content

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego, Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W ramach naboru przygotowaliśmy dwa wnioski dla firmy Gryfitlab Sp. z o.o. Miło nam poinformować, że oba projekty uzyskały dofinansowanie zajmując czołowe pozycje w rankingu spośród 21 złożonych wniosków.

Miejsce 2.
Tytuł projektu: „Prace badawczo – rozwojowe w celu wdrożenia w Gryfitlab Sp. z o.o. innowacji produktowej związanej z metodą badania skuteczności mocowania okładzin elewacyjnych w warunkach pożaru”
Wartość projektu: 3 162 721,64
Wartość dofinansowania: 1 849 801,31 zł

Miejsce 5.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej na poziomie międzynarodowym metody obliczania izolacyjności akustycznej okien”
Wartość projektu: 3 661 525,85 zł
Wartość dofinansowania: 2 242 973,59 zł

Łącznie firmie przyznano blisko 4,1 mln zł. Dziękujemy firmie Gryfitlab Sp. z o.o. za zaufanie.