fbpx Skip to main content

Właściciel naszej firmy został konsultantem regionalnym EWE wspierającym przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego w sytuacji kryzysowej.

W ramach projektu Early Warning Europe wspierane są firmy w kryzysie, ale także takie dostrzegające jego pierwsze symptomy. Oferowane wsparcie ma charakter dwuetapowy:
1) Praca z konsultantem. Konsultanci wspólnie z przedsiębiorcą spojrzą na firmę „z lotu ptaka”, wskażą obszary problemowe i zaproponują dalsze działania. Praca z konsultantem trwać będzie około 8 godzin. Jej efektem będzie:
a) zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu, lub
b) opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem, lub
c) opracowanie diagnozy i skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację lub, w skrajnym przypadku, zasugeruje zamknięcie firmy.
2) Praca z mentorem. Przy doborze mentora do pracy z firmą brane pod uwagę będą zarówno doświadczenie biznesowe mentora, charakter występujących w przedsiębiorstwie trudności, jak również cechy charakterologiczne mentora i przedsiębiorcy.

Praca z konsultantem i mentorem jest bezpłatna. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, pierwsze dwie godziny świadczone są przez doradcę nieodpłatnie a dalsza pomoc jest ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a doradcą.

Podmioty zainteresowane powyższym wsparciem zapraszamy do kontaktu.