fbpx Skip to main content

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy do współpracy nowego partnera. Firma Your success in India, którą reprezentuje p. Martina Maciejewski – Hofmann, specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych zainteresowanych ekspansją na ten rynek.

Firma realizuje usługi z zakresu obsługi targów międzynarodowych w Indiach, pozyskiwania dystrybutorów, dostosowania firmy i jej oferty do wymogów rynku indyjskiego czy też przygotowania firmy pod kątem uwarunkowań kulturowych.

Dzięki tej współpracy, nasi klienci uzyskują nowe narzędzia do rozwoju swojej sprzedaży na ten rynek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Indie są dynamicznie rozwijającą się gospodarką (wzrost PKB o 7,5%) o ogromnym potencjale wzrostu ze stale rosnącą siłą nabywczą obywateli. Ze względu na wielkość i liczbę ludności (niemal 1,3 mld) oraz silne zróżnicowane pomiędzy regionami, kraj ten może być traktowany jako kontynent. Wchodząc na ten rynek należy zwrócić uwagę na różnice związane ze stylem życia, wyznaniem czy z potrzebami wynikającymi z warunków klimatycznych.

Szacuje się, że grupa konsumentów w Indiach posiadających zdolność nabywczą równą lub wyższą niż przeciętnie spotykaną w Polsce przekracza 100 mln i dynamicznie wzrasta.
Wśród wiodących grup towarowych eksportowanych z Polski do Indii są natomiast maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, metale nieszlachetne i artykuły z nich oraz produkty mineralne. W drugim zaś kierunku handel dotyczy najczęściej produktów przemysłu chemicznego, artykułów włókienniczych oraz metali nieszlachetny i artykułów z nich.