fbpx Skip to main content

Miło nam poinformować, że zgodnie z ubiegłotygodniową, jednogłośną decyzją Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, otwarto przewód doktorski właściciela naszej firmy. Rozprawa doktorska dotyczyć będzie determinant zmiany wartości polskiego eksportu gotowych artykułów spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej.
Gratulujemy!