fbpx Skip to main content

Od 10 lutego do 13 marca br. trwać będzie nabór wniosków na dotacje eksportowe dla firm przeznaczonych na wystawiennictwo na targach zagranicznych, usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia działalności firmy czy organizację misji przyjazdowych do firm.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN, a dofinansowanie w zależności od wielkości firmy, dostępne jest na poziomie 50-85%.

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z następujących sektorów:
1) Biotechnologia i farmaceutyka
2) Budowa i wykańczanie budowli
3) Części samochodowe i lotnicze
4) IT/ICT
5) Jachty i łodzie
6) Kosmetyki
7) Maszyny i urządzenia
8) Meble
9) Moda Polska
10) Polskie specjalności żywnościowe
11) Sektor usług prozdrowotnych
12) Sprzęt medyczny

Więcej informacji TUTAJ.