fbpx Skip to main content

Prezentujemy Państwu wybrane nabory wniosków, których uruchomienie zaplanowano na luty 2017 r.:

A. Programy ogólnokrajowe:
1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:
a) 
Działanie 3.3.3 Promocja marek produktowych Go to Brand  – 10.02.2017 r.
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a) Działanie 3.1 Realizacja wysokiej jakości programów stażowych w szkolnictwie wyższym – 02.2017 r.

B. Programy regionalne:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego:
a) Działanie 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze – 01.02.2017 r.