fbpx Skip to main content

1 marca br. w województwie dolnośląskim rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 A ukierunkowanych na następujących aktywności proeksportowe:

1) stworzenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
a) stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym),
b) dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych),
c) otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa,
d) działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

2) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

W pierwszym przypadku maksymalne dofinansowanie wyniesie 50 tys. PLN, natomiast w drugim 20 tys. PLN. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.