fbpx Skip to main content

W maju br. w całym kraju prowadzone są nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich:

Programy ponadregionalne:

 1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe
  Przeznaczenie: Projekty badawczo – rozwojowe przedsiebiorstw

  Termin naboru: 01.03-30.05.2018 r.
 2. Kredyt na innowacje technologiczne.
  Przeznaczenie: Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach.

  Termin naboru: 15.02-24.05.2018 r.

Programy regionalne:

 1. Województwo mazowieckie:
  a) Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
  Przeznaczenie: Prace badawczo – rozwojowe w firmach.
  Termin naboru: od 28.02.2018 r.
 2. Województwo małopolskie:
  a) Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw.

  Przeznaczenie: Opracowanie nowego lub ulepszonego produktu/usługi
  Termin naboru: 28.02-25.09.2018 r.
  b) Bony na innowacje
  Przeznaczenie: Usługi badawczo – rozwojowe dla firm
  Termin naboru: 30.04 – 02.10.2018 r.
 3. Województwo warmińsko – mazurskie:
  a) Innowacyjne firmy / Działalność B+R przedsiębiorstw.

  Przeznaczenie: Tworzenie działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie przez nie badań.
  Termin naboru: 28.02-29.06.2018 r.
  b) Innowacyjne firmy / Współpraca nauki z biznesem.
  Przeznaczenie: Zakup usług badawczo – rozwojowych lub rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej.
  Termin naboru: 28.02-29.06.2018 r.
 4. Województwo śląskie:
  a) Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:
  Przeznaczenie: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
  Termin naboru: 30.04-28.06.2018 r.
 5. Województwo podlaskie:
  a) Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa:

  Przeznaczenie: Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych
  Termin naboru: 26.02-30.05.2018 r.
 6. Województwo łódzkie: 
  a) Infrastruktura B+R przedsiębiorstw:
  Przeznaczenie: Tworzenie i rozwój działów badawczo – rozwojowych w firmach
  Termin naboru: 09.01-28.05.2018 r.
  b) Projekty B+R przedsiębiorstw:
  Przeznaczenie: Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
  Termin naboru: 27.04-28.06.2018 r.