fbpx Skip to main content

W listopadzie br. w całym kraju prowadzone są nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich:

Programy ponadregionalne:

 1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  Przeznaczenie: Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
  Termin naboru: 03.04-28.12.2018 r.
 2. Kredyt na innowacje technologiczne
  Przeznaczenie: Wsparcie wdrożeń innowacji poprzez m.in. zakup gruntów, nieruchomości czy środków trwałych.
  Termin naboru: 08.10.2018 – 26.04.2019 r.

Programy regionalne:

 1. Województwo mazowieckie:
  a) Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (bony na innowacje).
  Przeznaczenie: Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów.
  Termin naboru: 29.10.2018 – 09.01.2019 r.
 2. Województwo zachodniopomorskie:
  a) Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
  Przeznaczenie: Prace badawczo – rozwojowe nad wdrożeniem nowych produktów/usług.
  Termin naboru: 30.10.2018 – 04.01.2019 r.
  b) Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
  Przeznaczenie: Wspieranie działalności przedszkoli poprzez inwestycje w infrastrukturę, ofertę i kadrę placówek.
  Termin naboru: 06.11 – 03.12.2018 r.
 3. Województwo podkarpackie:
  a) Rozwój MŚP
  Przeznaczenie: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
  Termin naboru: 31.10.2018 – 28.02.2019 r.