fbpx Skip to main content

W kwietniu zostaną uruchomione dwa nabory wniosków stanowiące kompleksowe wsparcie dla warmińsko – mazurskich eksporterów. Dzięki tym konkursom, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie inwestycji (m.in. infrastrukturalnych) pod kątem rozwoju działalności eksportowej, jak również na m.in. udział w targach międzynarodowych.

Działanie 1.3.5. Usługi dla MŚP:
1) Przeznaczenie:
a) Usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność firm do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku,
b) Usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.
2) Dofinansowanie: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 tys. PLN, przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% tej kwoty.
3) Termin naboru wniosków: 30.04-29.05.2018 r.

Działanie 1.4.4. Internacjonalizacja MŚP:
1) Przeznaczenie:
a) Projekty inwestycyjne mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb eksportu,
b) Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy w celu przygotowania jej do prowadzenia eksportu.
2) Dofinansowanie: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1,8 mln PLN, przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% tej kwoty.
3) Termin naboru wniosków: 27.04-15.08.2018 r.