fbpx Skip to main content

Właściciel naszej firmy wraz z Magdaleną Raczyńską – Dyrektorem Generalnym Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na zaproszenie Banku Millenium skomentowali wyniki corocznego badania innowacyjności „Indeks Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów” przeprowadzonego przez ten bank. Komentarz dostępny jest na stronie 27 raportu. To prestiżowe badanie ocenia krajowe regiony z punktu widzenia potencjału do kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Pełna wersja raportu dostępna TUTAJ.

Komentarz dostępny poniżej:

Kluczowym czynnikiem dla rozwoju innowacyjności w województwach jest ich szeroko rozumiany potencjał gospodarczy. Potencjał ten dotyczy zarówno skali rozwiniętego przemysłu, zaplecza edukacyjnego, dostępnego kapitału ludzkiego, zasobności społeczeństwa czy też udziału kapitału zagranicznego, jak i efektywności eksportowej.Regiony bardziej uprzemysłowione, w których funkcjonują liczne zakłady produkcyjne muszą inwestować w innowacyjne rozwiązania, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Z drugiej strony, obecność renomowanych i licznych uczelni wyższych pozwala rozwijać kapitał ludzki, który w perspektywie będzie wdrażał innowacyjne rozwiązania w firmach. Atrakcyjne warunki mieszkaniowe oraz formy spędzania wolnego czasu, obok dobrze płatnej i interesującej pracy są z pewnością czynnikami, które pozwolą na utrzymanie tych zasobów, co przełoży się na ogólny rozwój regionu. Nie bez znaczenia są tutaj również relacje międzynarodowe. Inwestycje podmiotów zagranicznych w Polsce, które niejednokrotnie prowadzą produkcję w oparciu o własne know – how, przyczyniają się do rozwoju polskich kadr, a także pozwalają na oswajanie się z innowacjami.To samo dotyczy drugiego kierunku, czyli eksportu. Polskie firmy chcące efektywnie wykorzystywać okazje na rynkach zagranicznych, muszą podnosić swoją konkurencyjność, m.in. poprzez rozwój produktów czy wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych, co umożliwi im konkurowanie za granicą.

Aby wspierać rozwój innowacyjności w regionach należy przede wszystkim stwarzać firmom dogodne warunki do rozwoju, a przynajmniej im nie przeszkadzać.Uproszczenia podatkowe, jak np. ulgi na wdrażanie innowacyjnych produktów z pewnością są ruchem w dobrym kierunku. Z drugiej strony dostępne są liczne instrumenty finansowe, głównie w postaci dotacji unijnych. Choć sprzyjają dofinansowaniom rozwoju działalności, to należy pamiętać, że takie środki potrafią również go ograniczyć. Niejednokrotnie narzucają one na przedsiębiorstwa obwarowania skutkujące tym, że wdrożenie innowacji muszą realizować w określonych ramach czasowych oraz finansowych. Może zatem okazać się, że wdrożenie innowacji poza dotacją jest szybsze i bardziej efektywne finansowo.

Jak wyrównywać szanse? Przede wszystkim złudne jest sądzenie, że da się wyrównać szanse wszystkich regionów. Jest to niemożliwe, a wynika to m.in. z uwarunkowań endogenicznych. Jedne regiony są atrakcyjniej położone geograficznie (np. na przecięciu tras międzynarodowych), mają większą liczbę uczelni wyższych i bardziej renomowanych, czy też mogą się wykazać większym poziomem inwestycji zagranicznych i tworzeniem bardziej renomowanych marek, natomiast inne są tych kluczowych cech pozbawione i jakkolwiek by się starały mają one niewielkie szanse, żeby dogonić liderów.