fbpx Skip to main content

Eksport Polski do Rosji i na Ukrainę w pierwszych miesiącach wojny.
W styczniu 2022 r. wartość polskiego eksportu wyniosła ponad 116,4 mld PLN. Trzynastym największym odbiorcą była wówczas Rosja z udziałem na poziomie 2,51% oraz wartością 2,9 mld PLN, natomiast Ukraina uplasowała się na 16 pozycji z odpowiednio 1,99% oraz 2,3 mld PLN.
W lutym 2022 r. Rosja utrzymała trzynastą pozycję, notując przy tym wzrost udziału do 2,53%, a wartości eksportu do 3 mld PLN. Podobnie sytuacja kształtowała się względem Ukrainy, która zanotowała wskaźnik udziału 2,07% przy wartości sprowadzonych towarów w kwocie ponad 2,4 mld PLN, utrzymując tym samym 16 pozycję.
W marcu 2022 r. odnotować należy pierwsze następstwa agresji Rosji na Ukrainę, które znalazły odzwierciedlenie w eksporcie do tego pierwszego kraju. Rosja tym razem zajęła 17 pozycję z udziałem na poziomie 1,18% oraz wartością towarów 1,5 mld PLN. Oba wskaźniki były zatem znacząco niższe niż jeszcze miesiąc wcześniej. W przypadku wartości eksportu, była ona niemal dwukrotnie niższa niż jeszcze w lutym. Spadek dotyczył także Ukrainy, która w marcu była 19-tym największym odbiorcą polskich towarów. Udział tego kraju wyniósł wówczas 1,06%, co dało wartość 1,4 mld PLN.
W kwietniu 2022 r. Rosja zanotowała kolejny spadek. Kraj ten zajął dopiero 24-tą pozycję z udziałem 0,77% oraz wartością 0,9 mld PLN. Ukraina zanotowała awans w hierarchii na 15-tą pozycję notując udział 1,86% przy wartości 2,37 mld PLN.
W maju 2022 r. zaobserwowano dynamiczny wzrost eksportu na Ukrainę, który był wówczas 8-mym największym odbiorcą polskiego eksportu. Do kraju tego trafiły towary o wartości ponad 4 mld PLN, co dało mu udział na poziomie 3,06%. Należy podkreślić, że eksport do tego kraju względem kwietnia wzrósł niemal dwukrotnie. Podobnie, gdy spojrzymy na ujęcie wskaźnikowe rok do roku, dla Ukrainy było to aż 190,7. Pomimo nakładanych sankcji i ograniczenia współpracy polsko – rosyjskiej, uwagę zwraca wzrost eksportu do Rosji względem kwietnia. W maju br. osiągnął on wartość ponad 1,2 mld PLN, co zapewniło temu krajowi udział na poziomie 0,93%.
W czerwcu 2022 r. ponownie wzrósł eksport na Ukrainę i osiągnął on poziom 4,7 mld PLN, co zapewniło temu krajowi udział w polskim eksporcie w wysokości 3,62%, wyprzedzając takie kraje jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Słowację, Hiszpanię czy Węgry. W ujęciu wskaźnikowym rok do roku eksport na Ukrainę osiągnął wartość indeksową 210. Zaskoczeniem ponownie może być wzrost eksportu do Rosji. Tym razem uzyskał on wartość 1,8 mld PLN, co zapewniło udział na poziomie 1,43%. Należy jednak zauważyć, że w ujęciu indeksowym rok do roku w czerwcu 2022 r. była to wartość na poziomie zaledwie 63,5.