fbpx Skip to main content

Poznaliśmy terminy naborów wniosków w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich

 1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw: Typ 1.
  a) Przeznaczenie: Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem
  b) Termin naboru wniosków: 02.05 – 31.12.2019 r.
 2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw: Typ 2.
  a) Przeznaczenie: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).
  b) Termin naboru wniosków: 03.06 – 29.11.2019 r.
 3. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach:
  a) Przeznaczenie: Inwestycje w infrastrukturę badawczo – rozwojową.
  b) Termin naboru wniosków: 01.08 – 30.09.2019 r.
 4. Inwestycje przedsiębiorstw:
  a) Przeznaczenie: Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
  – budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
  b) Termin naboru wniosków: 03.12.2018 – 01.03.2019, 01.10 – 02.12.2019 r.
 5. Inwestycje przedsiębiorstw – sektor turystyczny:
  a) Przeznaczenie: Wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
  b) Termin naboru wniosków: 30.04 – 28.06.2019 r.
 6. Inwestycje przedsiębiorstw – Szczeciński Obszar Metropolitarny:
  a) Przeznaczenie: Wdrażanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:
  – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

  b) Termin naboru wniosków: 01.10 – 02.12.2019 r.
 7. Inwestycje przedsiębiorstw – Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzki Obszar Funkcjonalny:
  a) Przeznaczenie: Wdrażanie na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:
  – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

  b) Termin naboru wniosków: 01.10 – 02.12.2019 r.