fbpx Skip to main content

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków skierowany do uczelni wyższych, które są zainteresowane realizacją wysokiej jakości praktyk i stażów związanych bezpośrednio z kierunkami studiów.

Celem programu jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu

Realizowane w ramach projektu staże będą miały minimalny wymiar 120 godzin i obejmie co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 97% kosztów kwalifikowalnych.