fbpx Skip to main content

W ramach programu Polskie Mosty Technologiczne, firmy mogą ubiegać się o specjalistyczne wsparcie doradcze przy tworzeniu strategii ekspansji na rynki Chin, Japonii i Wietnamu.

I. Przeznaczenie:
Specjalistyczne doradztwo przy tworzeniu strategii ekspansji na rynku Chin, Japonii i Wietnamu oraz wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów w procesie nawiązywania zagranicznych kontaktów o charakterze gospodarczym lub technologiczny. Każdy z projektów obejmuje dwa etapy:
1) Krajowy etap przygotowawczy, składający się z maksymalnie trzydniowego seminarium i indywidualnych konsultacji prowadzonych przez ekspertów polskich i zagranicznych. Wynikiem tego etapu będzie stworzenie strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny.
2) Zagraniczny etap wdrażania strategii obejmuje maksymalnie miesięczny pobyt dwuosobowego zespołu Grantobiorcy w wybranym kraju. Celem tego etapu będzie weryfikacja stworzonej strategii ekspansji na rynku docelowym przy wsparciu w zakresie zapewnienia miejsca do pracy, pomocy w umówieniu sesji prezentacyjnych dla partnerów biznesowych oraz spotkań B2B i B2C.
Warunkiem uzyskania wsparcia o charakterze gotówkowym w ramach etapu zagranicznego jest udział w etapie krajowym.
II. Dofinansowanie:
Grant stanowi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Etap krajowy: bezgotówkowe wsparcie o wartości nie większej niż 100 tys. PLN
Etap zagraniczny:
a) usługi eksperckie – bezgotówkowe wsparcie o wartości nie większej niż 10 tys. PLN;
b) koszty doradztwa przygotowującego do certyfikacji;
 koszty doradztwa dotyczące wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych; koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek; koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych; koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych; koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów; koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i programach dotyczących internacjonalizacji; koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 10% wartości zaliczki – wsparcie gotówkowe o wartości nie większej niż 90 tys. PLN

Seminarium otwierające odbędzie się 6 września br. w Warszawie. Rejestracja na to wydarzenie możliwa jest pod adresem: https://soe.paih.gov.pl