fbpx Skip to main content

Do 7 listopada trwa nabór wniosków dla firm z województwa małopolskiego, z przeznaczeniem na opracowanie oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

  1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  2. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  6. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium kraju lub za granicą,
  7. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%, natomiast nie więcej niż 200 tys. PLN.