fbpx Skip to main content

Ogłoszony został nabór wniosków dla firm zainteresowanych inwestycjami w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych.

Przeznaczenie:
Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, tj.:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
a) 55% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
b) 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 mln PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 tys. PLN

Termin naboru wniosków:
03.12.2018 – 01.03.2019