fbpx Skip to main content

29 grudnia br. rozpocznie się nabór skierowany do firm z województwa łódzkiego, w ramach którego będą one mogły sfinansować m.in. udział w targach czy wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru prezentujemy poniżej:

Na co?
Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na m.in.:

 • stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,
 • opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,
 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowę stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, reklamę w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizację i obsługę techniczną stoiska,
 • podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, innych materiałów lub produktów, 
 • usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • przygotowanie projektu i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

Jaka jest wartość dofinansowania?

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: do 85% wydatków kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach:
  do 50% wydatków kwalifikowalnych.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 tys. PLN

Kiedy trwa nabór wniosków?
29.12.2017 – 09.02.2018 r.