fbpx Skip to main content

Doktorat z wyróżnieniem – Paweł Mieczan doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów.
Rok kończymy mocnym akcentem. Miło nam poinformować, że decyzją Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, właściciel naszej firmy uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów.
Temat jego rozprawy doktorskiej prowadzonej pod kierunkiem prof. Michała Plucińskiego i dr Agnieszki Malkowskiej dotyczył determinant polskiego eksportu gotowych artykułów spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej. Co warte podkreślenia, obaj recenzenci – prof. Krystyna Żołądkiewicz oraz prof. Bartosz Mickiewicz zawnioskowali o wyróżnienie rozprawy ze względu na jej wysokie walory badawcze. Zarówno Komisja ds. przewodu doktorskiego, jak i Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów US jednogłośnie przyjęły te wnioski. Co więcej, w czasie obrony padły również sugestie o wydanie rozprawy w formie monografii naukowej. Warto dodać, że p. Paweł Mieczan jest pierwszą osobą ze stopniem naukowym doktora w naszym zespole. Serdecznie gratulujemy!