fbpx Skip to main content

Informujemy o możliwości dofinansowania usług szkoleniowo – doradczych naszej firmy. Świadczymy usługi związane z doradztwem eksportowym, jak np. tworzenie strategii eksportowych czy przeprowadzenia badań rynkowych.

Maksymalne dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 15 tys. PLN, dla małych przedsiębiorstw 75 tys. PLN, a dla średnich przedsiębiorstw 400 tys. PLN.

Poziom dofinansowania zależy od spełnienia konkretnych kryteriów i waha się od 50% do 80%, tj.:

  1. Podstawowy poziom dofinansowania – 50%,
  2. Firma posiada analizę potrzeb rozwojowych opracowaną w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 70%,
  3. Przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, tj. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno – meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno – spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych – 80%,
  4. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia – 80%,
  5. Wsparcie udzielone osobom powyżej 50 roku życia lub osobom o niskich kwalifikacjach – 80%.