fbpx Skip to main content

Już od 28 lutego przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego będą mogły się ubiegać o dofinansowanie opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. Model biznesowy jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie na m.in. udział w targach i misjach oraz wyszukiwanie partnerów biznesowych, który będzie prowadzony od grudnia 2018 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Model musi zostać opracowany przez podmiot zewnętrzny. Opracowanie powinno dotyczyć wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów /usług firmy na nowe rynki zagraniczne. Powinno to być opracowanie o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%, jednak nie więcej niż 70 tys. PLN.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest od 28.02 do 6.04.2018 r.