fbpx Skip to main content

Już 4.04 rozpocznie sią nabór wniosków dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego na rozwój działalności eksportowej. W ramach projektów przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie przeznaczone na między innymi:
1. Opracowanie koncepcji wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, zawierającej np.: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych).
2. Udział w targach, wystawach, w tym wydatki na:
a. wynajem sprzętu, pomieszczeń lub powierzchni wystawienniczej,
b. projekt i zabudowę stoiska wystawowego lub ekspozycji, jego organizację i obsługę techniczną,
c. wpis do katalogu targowego, wystawowego, opłaty rejestracyjne,
d. wstęp na targi lub wystawy,
e. reklamy w mediach targowych,
f. obsługę organizacyjną udziału w wystawach, targach,
g. transport eksponatów, innych materiałów lub produktów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną).
3. Koszty usługi tłumaczeń.
4. Koszty podróży służbowych dla nie więcej niż trzech przedstawicieli uczestniczących w targach, imprezach wystawienniczych lub misjach gospodarczych (transport, zakwaterowanie, ubezpieczenia i wizy, z wyłączeniem wyżywienia).
5. Koszty przygotowania projektu i produkcji indywidualnych materiałów promocyjnych (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie targów).
6. Zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.
7. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.
8. Koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek.
9. Koszty usług doradczych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
10. Koszty pośrednie (7%).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów, przy czym na usługi doradcze i udział w targach jest to 50%.

Maksymalna wartość projektu: 500 000 PLN
Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
Wartość alokacji: 25 mln PLN

Termin naboru: 04.04 – 10.05.2024 r.
Orientacyjny termin ogłoszenia wyników: Sierpień 2024

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu.