fbpx Skip to main content

Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie działań promocyjnych realizowanych na rynkach azjatyckich.

Projekt może dotyczyć następujących rynków zagranicznych: Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos i Kambodża.

Działania promocyjne objęte dofinansowaniem:
1. Udział w charakterze wystawcy w co najmniej jednym z wydarzeń targowym z poniższej listy:
a. Sektor medyczny i farmaceutyczny:
– Medtec Japan, Tokio, Japonia, II kw. 2025
– Japan Health, Osaka, Japonia, II kw. 2025
– Medlab Asia, Bangkok, Tajlandia, III kw. 2025
– Pharmed & Healthcare Vietnam, Ho Chi Minh, Wietnam, III kw. 2025
– Eldex Asia, Singapur, IV kw. 2025
b. Sektor budowy i wykańczania budowli:
– Japan Build, Osaka, Japonia, III kw. 2025
– Archidex, Kuala Lumpur, Malezja, III kw. 2025
– BuildTechAsia, Singapur, I kw. 2025
– Building Construction Technology Expo, Bangkok, Tajlandia, III kw. 2025
– Thailand Building Fair, Bangkok, Tajlandia, IV kw. 2025
c. Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki:
– Photonix Show Japan, Tokio, Japonia, IV kw. 2025
– APE – Asia Photonics Expo, Singapur, I kw. 2025
d. Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ):
– ENEX 2025 – Energy and Environment Exhibition, Tokio, Japonia, I kw. 2025
– H2 & FC Expo, Tokio, Japonia, I i III kw. 2025
– ENERtec Asia, Kuala Lumpur, Malezja, II kw. 2025
– Oil & Gas Asia, Kuala Lumpur, Malezja, III kw. 2025
– Singapore International Energy Week, Singapur, III kw. 2025
– ENTECH Vietnam, Hanoi, Wietnam, II kw. 2025
– Renewable Energy Asia, Bangkok, Tajlandia, III kw. 2025
e. Sektor IT/ICT:
– Japan IT Week Spring, Tokio, Japonia, II kw. 2025
– Singapore Fintech Festival, Singapur, IV kw. 2025
– Techsauce Global Summit, Bangkok, Tajlandia, III kw. 2025
– Vietnam ICTComm, Ho Chi Ming, Wietnam, II kw. 2025
– CYBER DSA, Kuala Lumpur, Malezja, III kw. 2025
f. Sektor przemysłu kreatywnego/gaming:
– Tokyo Game Show, Tokio, Japonia, III kw. 2025
– G – Star, Busan, Korea Płd., IV kw. 2025
– Gamescom Asia, Singapur, IV kw. 2025
g. Sektor kosmetyczny:
– Cosme Week Osaka, Osaka, Japonia, III kw. 2025
– Beautyworld Japan, Tokio, Japonia, II kw. 2025
– Beautycare Expo, Ho Chi Minh, Wietnam, III kw. 2025
– Philbeauty, Metro Manila, Filipiny, data w trakcie ustalania
– Cosmobeauty Seoul, Seul, Korea Płd, II kw. 2025
h. Sektor pojazdów szynowych:
– Railway Tech Indonesia, Dżakarta, Indonezja, III kw. 2025
– Asia Pacific Rail, Bangkok, Tajlandia, II kw. 2025
i. Sektor spożywczy:
– Foodex Japan, Tokio, Japonia, I kw. 2025
– Seoul Food & Hotel, Seul, Korea Płd., II kw. 2025
– Food & Hotel Asia, Singapur, II kw. 2025
– Thaifex Anuga Asia, Bangkok, Tajlandia, II kw. 2025
– Vietfood & Beverage, Ho Chi Minh, Wietnam, III kw. 2025
2. Wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami połączone z udziałem w targach w charakterze zwiedzającego lub w seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji.
3. Kampanie promocyjne ukierunkowane na wskazane wyżej rynki zagraniczne.
4. Misja wyjazdowa na Polsko – Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.).
5. Misja wyjazdowa na Polsko – Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.).

Termin realizacji działań w projekcie: 01.01 – 31.12.2025 r.

Kryterium dostępu:
1. Wnioskodawca w ostatnim zamkniętym roku uzyskał przychody ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 20% przychodów ogółem.
2.
Wnioskodawca w okresie ostatnich trzech lat obrotowych ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową, potwierdzone w złożonym do GUS sprawozdaniu z działalności badawczo- rozwojowej PNT-01, lub Wnioskodawca wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02.

Wydatki kwalifikowalne:
1. Udział w targach:
a. Wynajem powierzchni wystawienniczej,
b. Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy lub zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska,
c. Nabycie oraz instalacja na stoisku elementu dekoracyjnego Marki Polskiej Gospodarki oraz udziału Polski w EXPO 2025,
d. Transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów,
e. Wynajem sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku,
f. Obsługa stoiska (np. tłumaczenia, media, utylizacja odpadów),
g. Udział pracowników w targach (wg stawek jednostkowych): Świat – 8 103 PLN/osoba
2. Misje gospodarcze:
a. Udział pracowników w misji (wg stawek jednostkowych): Świat – 8 103 PLN/osoba
b. Misja musi być połączona z udziałem w targach lub konferencjach branżowych,
c. Misje bez udziału w wydarzeniu targowym nie są dopuszczalne,
d. Maksymalna liczba pracowników uczestniczących w jednej misji – 3 osoby,
e. Maksymalna liczba pracowników uczestniczących w misji na Polsko – Japońskie Forum Gospodarcze: 1 osoba.
3. Kampanie promocyjne (zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych), tj.:
a. produkcja i emisja spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu,
b. opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych,
c. reklamy w mediach targowych,
d. koszty zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych,
e. przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
– działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
– działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
– prowadzenia bloga,
– prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. Youtube).
f. Nie będą kwalifikowalne materiały promocyjne takie jak katalogi, ulotki, broszury informacyjne w wersji papierowej i gadżety reklamowe,
g. Wydatki związane z kampanią promocyjną mogą stanowić maksymalnie 25% wydatków kwalifikowalnych.
4. Koszty pośrednie. Stanowią one 7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu:
– opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach,
– rezerwacja miejsca wystawowego na targach,
– wpis do katalogu targowego,
– transport i ubezpieczenie eksponatów,
– bilety wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria,
– organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

Maksymalny poziom dofinansowania: 50% 2. Alokacja konkursu: 100 mln PLN