fbpx Skip to main content

1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Realizacja prac B+R może się odbywać przy wykorzystaniu własnych zasobów, współpracy z jednostkami naukowymi lub podwykonawstwa. Podwykonawstwo nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych i można je zlecić jedynie jednostce naukowej lub spółce celowej zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym.

Projekt musi obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R od co najmniej II poziomu gotowości technologicznej) lub eksperymentalne prace rozwojowe (od VII poziomu gotowości technologicznej.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie regionalnym. Wdrożenie wyników prac B+R musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi w przypadku badań przemysłowych – 80%, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 60%, w przypadku prac przedwdrożeniowych – 50% oraz w przypadku komponentu wdrożeniowego – 55%.

Fiszka na temat dofinansowania dostępna jest TUTAJ.