fbpx Skip to main content

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nabór wniosków na inwestycje w firmach służące wzrostowi poziomu bezpieczeństwa pracowników.

Przeznaczenie:
Wsparcie można zostać przeznaczone na:
1) Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
2) Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym,
3) Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
4) Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
5) Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
6) Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
7) Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego,
8) Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
9) Środki ochrony indywidualnej.

Poziom dofinansowania:
a) Mikroprzedsiębiorstwa – 90%
b) Małe przedsiębiorstwa – 80%
c) Średnie przedsiębiorstwa – 60%
d) Duże przedsiębiorstwa – 20%

Wielkość dofinansowania:
a) Mikroprzedsiębiorstwa:
– Działania doradcze: 10 tys. PLN
– Działania inwestycyjne: 130 tys. PLN
– Działania inwestycyjno – doradcze: 140 tys. PLN

b) Małe przedsiębiorstwa:
– Działania doradcze: 10 tys. PLN
– Działania inwestycyjne: 200 tys. PLN
– Działania inwestycyjno – doradcze: 210 tys. PLN

c) Średnie przedsiębiorstwa:
– Działania doradcze: 15 tys. PLN
– Działania inwestycyjne: 325 tys. PLN
– Działania inwestycyjno – doradcze: 340 tys. PLN

d) Duże przedsiębiorstwa:
– Działania doradcze: 15 tys. PLN
– Działania inwestycyjne: 485 tys. PLN
– Działania inwestycyjno – doradcze: 500 tys. PLN

Termin naboru wniosków:
16.07-23.08.2018 r.