fbpx Skip to main content

Firmy z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mogą ubiegać się o dofinansowanie uzyskania/przedłużenia certyfikatów swoich wyrobów, które wymagane są na rynkach pozaunijnych.

Przeznaczenie:
Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, a także kosztów przedłużenia ich ważności.

Dofinansowanie:
Maksymalnie 50 tys. zł na firmę, nie więcej niż 50% kosztów.

Wydatki kwalifikowalne:
1) niezbędne usługi doradcze,
2) przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej,
3) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych,
4) przeprowadzenie audytu,
5) przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
6) wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.

Więcej informacji: biuro@gestion.com.pl