fbpx Skip to main content

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2017 r. polski eksport wzrósł o 5,3% (do 14,9 mld EUR), a import o 6,6%. (do blisko 14,5 mld EUR).

Wzrost rozwoju importu przełożył się na zmniejszenie nadwyżki obrotów o ok. 135 mln EUR, do ok. 460 mln EUR. W styczniu nastąpiły znaczące zmiany obrotów w ujęciu geograficznym, tj. zdecydowanie szybciej zwiększył się eksport do krajów słabiej rozwiniętych i rozwijających się (o ponad 20%), niż na rynki rozwinięte (o 3,4 %). Eksport do UE wzrósł o 2,6%, w tym do Niemiec o 3,9%, Czech o 4,1%, Wielkiej Brytanii o 5,3%, Francji o 0,5%, Włoch o 0,4% oraz Niderlandów o 7%.

W styczniu został utrzymany obserwowany w 2016 r. trend ożywienia sprzedaży na pozaunijne rynki rozwinięte. Eksport do tej grupy państw zwiększył się o ponad 14%, w tym do Stanów Zjednoczonych o 34%, Norwegii o 12,2%, Szwajcarii o 12,3%, Republiki Południowej Afryki o 23,3% oraz do Izraela o 34,5%. Równocześnie zaobserwowano spadki wywozu m.in. do Kanady (o ok. 12%) oraz Japonii (o ok. 33%).

W przekroju towarowym, za notowane w styczniu ożywienie wywozu, odpowiadało przyspieszenie eksportu wyrobów przemysłu chemicznego (do 8,3%), wyrobów metalurgicznych (do 12,5%) oraz produktów mineralnych (do ok. 47,5%). Wolniej niż przeciętnie zwiększył się wywóz dominujących w obrotach wyrobów elektromaszynowych (o 2,4%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 4,9%). Z kolei, dynamicznie w ostatnim okresie rosnąca sprzedaż wyrobów przemysłu lekkiego, spadła o 1,5%.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju