fbpx Skip to main content

W czerwcu br. w całym kraju prowadzone są nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy najciekawsze z nich:

Programy ponadregionalne:

 1. Polskie Mosty Technologiczne
  Przeznaczenie: Rozwój eksportu poprzez opracowanie strategii i wyjazdy na rynki docelowe

  Termin naboru: 21.05-13.07.2018 r.

Programy regionalne:

 1. Województwo mazowieckie:
  a) Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (bony na innowacje).
  Przeznaczenie: Prace badawczo – rozwojowe nad opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów.
  Termin naboru: od 28.02.2018 r.
  b) Projekty badawczo – rozwojowe:
  Przeznaczenie: Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
  Termin naboru: 30.06.2018 r.-05.09.2018 r.
 2. Województwo małopolskie:
  a) Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw.

  Przeznaczenie: Opracowanie nowego lub ulepszonego produktu/usługi
  Termin naboru: 28.02-25.09.2018 r.
  b) Bony na innowacje
  Przeznaczenie: Usługi badawczo – rozwojowe dla firm
  Termin naboru: 30.04 – 02.10.2018 r.
 3. Województwo warmińsko – mazurskie:
  a) Innowacyjne firmy / Działalność B+R przedsiębiorstw.

  Przeznaczenie: Tworzenie działów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz prowadzenie przez nie badań.
  Termin naboru: 28.02-29.06.2018 r.
  b) Innowacyjne firmy / Współpraca nauki z biznesem.
  Przeznaczenie: Zakup usług badawczo – rozwojowych lub rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej.
  Termin naboru: 28.02-29.06.2018 r.
  c) Technologie informacyjno – komunikacyjne w firmach:
  Przeznaczenie: Wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmach służących zarządzaniu przedsiębiorstwami.
  Termin naboru: 28.05-10.08.2018 r.
 4. Województwo śląskie:
  a) Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach:
  Przeznaczenie: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
  Termin naboru: 30.04-28.06.2018 r.
 5. Województwo łódzkie: 
  a) Bony na innowacje:
  Przeznaczenie: Usługi badawczo – rozwojowe związane z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu realizowane przez jednostki naukowe. 
  Termin naboru: 30.05-17.09.2018 r.
  b) Projekty B+R przedsiębiorstw:

  Przeznaczenie: Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
  Termin naboru: 27.04-28.06.2018 r.
 6. Województwo zachodniopomorskie:
  a) Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
  Przeznaczenie: Dofinansowanie m.in. na zakup nieruchomości i środków trwałych oraz utworzenie miejsc pracy
  Termin naboru: 08.05-30.07.2018 r.
 7. Województwo opolskie:
  a) Rozwój eksportu:
  Przeznaczenie: Tworzenie i aktualizacja modelu biznesowego internacjonalizacji oraz udział w targach i misjach gospodarczych.
  Termin naboru: 18.06-25.06.2018 r.