fbpx Skip to main content

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie przygotowany przez naszą firmę dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na utworzenie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 42,9 mln zł. Projekt zakłada inwestycję w aparaturę badawczą oraz dostosowanie pomieszczeń do jej instalacji, które będą stanowić publiczną infrastrukturę badawczo – rozwojową wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. W wyniku realizacji projektu na uczelni utworzonych zostanie 8 laboratoriów, tj.:
1. Laboratorium Spektrometrii Mas,
2. Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,
3. Laboratorium Spektroskopii,
4. Laboratorium Mikroskopii,
5. Laboratorium Technik Rentgenowskich,
6. Laboratorium Nanobioinżynierii,
7. Laboratorium Badania Materiałów Inżynieryjnych,
8. Laboratorium Analitycznego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 61 425 873,74 zł, natomiast dofinansowanie 42 913 294,03 zł. Tym samym jest to najwyższe dofinansowanie, jakie dotychczas zdobyliśmy dla naszych klientów, a łączna  wartość pozyskanych środków przekroczyła już 90 mln zł.

Dziękujemy Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie za zaufanie.