fbpx Skip to main content

NASZA OFERTA

Otwórz Swoją Firmę na Świat

Zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty, skierowanej do przedsiębiorców poszukujących możliwości rozwoju swoich firm poprzez eksplorację nowych rynków zagranicznych oraz implementację innowacyjnych rozwiązań. Nasze usługi są również dedykowane naukowcom oraz klastrom, pragnącym rozszerzyć swoje działania na arenie międzynarodowej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu, nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie w następujących obszarach:

NASZA OFERTA

Otwórz Swoją Firmę na Świat

Zapraszamy do skorzystania z naszej szerokiej oferty, skierowanej do przedsiębiorców poszukujących możliwości rozwoju swoich firm poprzez eksplorację nowych rynków zagranicznych oraz implementację innowacyjnych rozwiązań. Nasze usługi są również dedykowane naukowcom oraz klastrom, pragnącym rozszerzyć swoje działania na arenie międzynarodowej. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu, nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie w następujących obszarach:

oferta

Rozwiń Swoje Biznesowe Horyzonty

Kojarzenie partnerów biznesowych

Czy Twoja firma szuka nowych możliwości na rynkach międzynarodowych, ale napotyka na bariery, takie jak trudności w dotarciu do potencjalnych klientów czy bariery językowe? Nasza usługa kojarzenia partnerów biznesowych jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność za granicą, ale nie wiedzą, jak skutecznie nawiązać międzynarodowe kontakty.

 • Analiza Oferty Firmy: Rozpoczynamy od dogłębnej analizy oferty Twojej firmy, aby zrozumieć jej unikalne wartości i mocne strony.
 • Międzynarodowa Oferta Współpracy: Na bazie analizy przygotowujemy atrakcyjną ofertę współpracy, skrojoną pod potrzeby międzynarodowego rynku.
 • Identyfikacja Odbiorców: Z naszą pomocą zidentyfikujesz potencjalnych odbiorców zainteresowanych Twoimi usługami lub produktami.
 • Rozmowy z Potencjalnymi Odbiorcami: Podejmujemy się również prowadzenia wstępnych rozmów z potencjalnymi partnerami, przełamując bariery językowe i kulturowe, aby umożliwić płynne nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Analizy rynku

Stoisz przed wyzwaniem ekspansji Twoich produktów lub usług na nowe rynki, ale brakuje Ci kluczowych informacji o najbardziej obiecujących kierunkach? Zastanawiasz się, jakie branże w konkretnych krajach oferują najlepsze perspektywy dla Twojego biznesu?

 • Kompleksowa analiza branżowa: Dokładnie analizujemy sytuację w Twojej branży, by zidentyfikować rynki z największym potencjałem dla rozwoju Twojej firmy.
 • Określenie celów ekspansji: Wyodrębniamy najbardziej perspektywiczne rynki docelowe, aby skupić Twoje działania tam, gdzie możesz osiągnąć najlepsze rezultaty.
 • Analiza konkurencyjności: Badamy oferty i pozycje Twoich konkurentów, aby określić, jak najlepiej wyróżnić Twoją firmę na tle branży.
 • Rozbudowana analiza SWOT: Przeprowadzamy szczegółową analizę SWOT, aby zrozumieć mocne i słabe strony Twojej firmy oraz identyfikować szanse i zagrożenia na wybranych rynkach.
 • Prognozowanie trendów branżowych: Analizujemy przyszły rozwój branży w poszczególnych krajach, by zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.
 • Innowacyjne podejście: Korzystamy z naszej autorskiej, innowacyjnej metodologii, która zapewnia precyzję i skuteczność naszych analiz.

Innowacyjne Modele Biznesowe

Czy poszukujesz świeżych, innowacyjnych pomysłów, które odmienią sposób funkcjonowania Twojej firmy na rynku? Zastanawiasz się, które obszary Twojej działalności oferują niewykorzystany potencjał? A może potrzebujesz niezależnego, obiektywnego spojrzenia na Twoje przedsiębiorstwo, by odkryć nowe możliwości?

 • Opracowanie modelu biznesowego: Tworzymy spersonalizowane modele biznesowe, które są idealnie dopasowane do specyfiki i celów Twojej firmy.
 • Wsparcie w implementacji: Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie wdrażania nowego modelu biznesowego, gwarantując jego skuteczność.
 • Analiza kanałów dystrybucji: Badamy i proponujemy optymalne kanały dystrybucji, maksymalizujące zasięg i efektywność sprzedaży Twoich produktów czy usług.
 • Identyfikacja nowych segmentów klientów: Pomagamy w rozpoznawaniu i analizie nowych grup docelowych, które mogą stanowić klucz do rozwoju Twojej firmy.
 • Strategia finansowania: Opracowujemy kompleksowe strategie finansowania nowych modeli biznesowych, zapewniając stabilność i rozwój przedsiębiorstwa.
 • Koncepcja marki na arenie międzynarodowej: Tworzymy strategie marki, które pomagają skutecznie wprowadzać i promować Twoje przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych.

Design thinking

Planujecie wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek i chcecie maksymalizować jego szanse na sukces? Zastanawiacie się, czy Wasze rozwiązania są w pełni dostosowane do potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców? Kluczem do sukcesu jest podejście, które stawia użytkownika na pierwszym miejscu, analizując i rozumiejąc jego potrzeby zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek.

 • Innowacja i ulepszanie oferty: Zajmujemy się tworzeniem nowych oraz udoskonalaniem istniejących produktów i usług, aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom rynku.
 • Zrozumienie potrzeb klienta: Poprzez dogłębną analizę, identyfikujemy i rozumiemy potrzeby oraz oczekiwania klientów, co pozwala na projektowanie bardziej trafionych rozwiązań.
 • Współpraca multidyscyplinarna: Pracujemy w zespołach multidyscyplinarnych, łącząc wiedzę i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin, co umożliwia nam wypracowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

Dotacje unijne

Poszukujesz możliwości zewnętrznego finansowania, aby zrealizować swoje ambicje ekspansji na rynki zagraniczne? Interesują Cię dotacje na inwestycje w rozwój Twojej firmy lub zasobów ludzkich? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w procesie aplikowania o dotacje unijne i ich rozliczaniu?

 • Kompleksowa analiza potrzeb: Precyzyjnie określamy Twoje potrzeby finansowe oraz dobieramy najbardziej adekwatne instrumenty finansowania dostępne na rynku.
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie: Skrupulatnie przygotowujemy wniosek o dotację wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, maksymalizując szanse na uzyskanie wsparcia.
 • Zarządzanie i rozliczanie projektu: Bierzemy na siebie odpowiedzialność za koordynację realizacji projektu finansowanego z dotacji unijnych, zapewniając jego prawidłowe rozliczenie.

   Wycena technologii

   Czy Twoja firma lub instytucja naukowa opracowała nowe, przełomowe rozwiązanie technologiczne, które ma potencjał zmienić rynek? Zastanawiasz się, jakie kroki podjąć, aby skutecznie wprowadzić to rozwiązanie na rynek i jak ocenić jego rzeczywistą wartość?

   • Analiza technologiczna: Dokładnie badamy i oceniamy innowacje technologiczne wypracowane przez zespoły naukowe, analizując ich unikalność oraz potencjał wprowadzenia do użytku komercyjnego.
   • Ocena potencjału rynkowego: Szacujemy możliwości rynkowe Twojego rozwiązania, identyfikując potencjalne sektory i zastosowania, gdzie innowacja mogłaby znaleźć największe zainteresowanie.
   • Identyfikacja zastosowań: Wskazujemy konkretne obszary i branże, dla których Twoja technologia może stanowić wartość dodaną, zwiększając efektywność, bezpieczeństwo lub innowacyjność oferowanych przez nie rozwiązań.
   • Ochrona własności intelektualnej: Analizujemy możliwości prawnej ochrony Twojej innowacji, co jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności i unikatowości na rynku.
   • Diagnozowanie barier rynkowych: Badamy potencjalne wyzwania i bariery, które mogą wpłynąć na proces wprowadzenia technologii na rynek, przygotowując strategie ich przezwyciężenia.
   • Wycena wartości technologicznej: Określamy rynkową wartość Twojego rozwiązania, co stanowi fundament dla decyzji inwestycyjnych i negocjacji z potencjalnymi partnerami czy inwestorami.

   Klastry

   Zastanawiasz się nad utworzeniem klastra, który połączy siły przedsiębiorstw w Twojej branży? Szukasz kompleksowego wsparcia na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania klastra? Potrzebujesz dokładnej analizy potencjału każdego z jego członków oraz opracowania skutecznej strategii rozwoju?

   • Inicjowanie powstawania klastrów: Pomagamy w tworzeniu nowych klastrów, przekształcając pomysły w działania i efektywne sieci współpracy.
   • Analiza i planowanie rozwoju: Dokładnie analizujemy obecną sytuację klastra i jego ambicje rozwojowe, aby zdefiniować celowe kierunki działania.
   • Rozszerzenie sieci klastra: Aktywnie identyfikujemy i wskazujemy nowych potencjalnych członków, którzy mogą wzbogacić siłę i zasięg klastra.
   • Opracowanie strategii działania: Tworzymy szczegółowe plany działania klastra, uwzględniając jego cele i zasoby.
   • Promocja i poszukiwanie partnerów: Aktywnie promujemy klastry w kraju i za granicą, poszukując strategicznych partnerów do współpracy.
   • Pozyskiwanie finansowania: Wspieramy w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój klastra z krajowych i międzynarodowych źródeł finansowych.
   • Koordynacja działań klastra: Zajmujemy się koordynacją prac wewnątrz klastra, zapewniając sprawną realizację wyznaczonych zadań i celów.

   Internacjonalizacja (Eksport)

   Zastanawiasz się, czy Twoja firma jest gotowa na podbój rynków zagranicznych? Potrzebujesz wsparcia w strategii wprowadzania Twoich produktów lub usług na rynki międzynarodowe? Szukasz nie tylko odbiorców dla swoich produktów za granicą, ale również dostawców innowacyjnych rozwiązań z innych krajów?

   • Identyfikacja rynków z potencjałem: Wskazujemy perspektywiczne rynki docelowe dla Twoich produktów lub usług, aby maksymalizować szanse na sukces.
   • Dogłębne analizy rynków docelowych: Przeprowadzamy szczegółowe analizy, aby zrozumieć dynamikę i wymagania rynków, na które chcesz wejść.
   • Strategie marketingowe na rynki zagraniczne: Tworzymy spersonalizowane strategie marketingowe, aby efektywnie promować Twoją ofertę na wybranych rynkach.
   • Budowanie wizerunku firmy za granicą: Opracowujemy koncepcje wizerunku Twojej firmy, które pozwolą Ci się wyróżnić i zbudować silną markę na arenie międzynarodowej.
   • Plany rozwoju eksportu i internacjonalizacji: Kreujemy kompleksowe plany rozwoju eksportu oraz modele biznesowe, które wspierają proces internacjonalizacji.
   • Organizacja misji gospodarczych i udział w targach: Pomagamy w organizacji misji gospodarczych oraz wyjazdów na międzynarodowe imprezy targowo-wystawiennicze, by zwiększyć Twoją widoczność i nawiązać cenne kontakty.
   • Kojarzenie z partnerami biznesowymi: Efektywnie łączymy Cię z potencjalnymi partnerami biznesowymi, otwierając drzwi do nowych możliwości współpracy.
   • Przygotowanie ofert współpracy międzynarodowej: Opracowujemy międzynarodowe oferty współpracy, które skutecznie prezentują Twoją wartość na rynkach globalnych.

   Przedstawicielstwo na Rynkach Zagranicznych

   Potrzebujesz wsparcia w sprzedaży swoich produktów lub usług poza granicami kraju? Zastanawiasz się nad powierzeniem wyłącznej dystrybucji zagranicznej wyspecjalizowanemu partnerowi? Szukasz skutecznych metod na dotarcie do nowych odbiorców Twoich produktów/usług na rynkach międzynarodowych?

   • Reprezentacja firmy za granicą: Stajemy się Twoim ambasadorem na rynkach zagranicznych, reprezentując Twoją firmę i jej wartości w kontekście międzynarodowym.
   • Zarządzanie dystrybucją produktów: Aktywnie zajmujemy się dystrybucją Twoich produktów na wybranych rynkach zagranicznych, zapewniając ich widoczność i dostępność dla potencjalnych odbiorców.
   • Pośrednictwo w poszukiwaniu odbiorców i dostawców: Efektywnie wyszukujemy i łączymy Cię z odbiorcami oraz dostawcami, otwierając nowe kanały sprzedaży i źródła produktów.
   • Dywersyfikacja źródeł przychodów: Pomagamy w rozszerzeniu Twojej działalności na rynki międzynarodowe, co przyczynia się do zwiększenia i dywersyfikacji źródeł przychodów.