OFERTA

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych firm w oparciu o nowe rynki zagraniczne i innowacyjne rozwiązania, naukowców oraz klastrów. Nasze zindywidualizowane usługi dotyczą poniższych zakresów.

OFERTA

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych firm w oparciu o nowe rynki zagraniczne i innowacyjne rozwiązania, naukowców oraz klastrów. Nasze zindywidualizowane usługi dotyczą poniższych zakresów.

oferta

Kojarzenie partnerów biznesowych

Poszukujecie Państwo nowych klientów na rynkach zagranicznych?
Nie wiecie jak do nich dotrzeć?
Macie bariery językowe w kontaktach międzynarodowych?

 • Przeprowadzamy analizę oferty Państwa firmy
 • Przygotowujemy międzynarodową ofertę współpracy
 • Identyfikujemy potencjalnych odbiorców
 • Przeprowadzamy rozmowy z potencjalnymi odbiorcami Państwa usług i/lub produktów

Analizy rynku

Poszukujecie Państwo nowych rynków docelowych dla swoich produktów/usług?
Nie macie informacji o najbardziej perspektywicznych rynkach?
Poszukujecie szczegółowych informacji branżowych o danym kraju?

 • Przeprowadzamy analizę sytuacji w branży
 • Identyfikujemy najbardziej perspektywiczne rynki docelowe
 • Przeprowadzamy analizę konkurencji i jej oferty
 • Identyfikujemy pozycję firmy na tle konkurencji
 • Przeprowadzamy rozbudowaną analizę SWOT
 • Prognozujemy rozwój branży w danym kraju
 • Wykorzystujemy innowacyjną, autorską metodologię

Modele biznesowe

Szukacie Państwo nowego pomysłu na funkcjonowanie firmy na rynku?
Zastanawiacie się, w których aspektach działalności tkwią rezerwy?
Potrzebujecie obiektywnego spojrzenia na funkcjonowanie firmy przez osoby z zewnątrz, nie związane z nią na co dzień?

 • Opracowujemy model biznesowy firmy
 • Doradzamy przy jego wdrożeniu
 • Przeprowadzamy analizę możliwych kanałów dystrybucji
 • Analizujemy nowe segmenty klientów
 • Opracowujemy strategię finansowania modelu
 • Opracowujemy koncepcję marki i firmy na rynkach zagranicznych

Design thinking

Chcecie Państwo wdrożyć nowy produkt lub usługę na rynek?
Chcecie zapewnić jak największe szanse powodzenia dla tego rozwiązania?
Czy przy jego opracowaniu analizowaliście je z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy?

 • Kreujemy nowe, bądź ulepszamy obecne produkty/usługi firmy
 • Analizujemy potrzeby klientów
 • Pracujemy nad rozwiązaniami w zespołach multidyscyplinarnych

Dotacje unijne

Poszukujecie Państwo zewnętrznego finansowania dla swojej ekspansji na rynki zagraniczne?
Jesteście zainteresowani środkami na inwestycje lub rozwój zasobów ludzkich?
Potrzebujecie wsparcia przy aplikowaniu i rozliczaniu dotacji unijnych?

 • Przeprowadzamy analizę Państwa zapotrzebowania oraz dobierzemy właściwe instrumenty finansowania
 • Opracowujemy wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Koordynujemy realizację projektu oraz jego rozliczenia finansowe

Wycena technologii

Dokonaliście Państwo opracowania nowego rozwiązania technologicznego?
Szukacie możliwości jego wdrożenia na rynek?
Nie wiecie ile jest ono rynkowo warte?

 • Analizujemy rozwiązania technologiczne wytworzone przez naukowców uczelni
 • Analizujemy ich potencjał rynkowy
 • Identyfikujemy ich potencjalne zastosowanie
 • Analizujemy możliwości ochrony własności intelektualnej
 • Diagnozujemy bariery wprowadzenia technologii na rynek
 • Wyceniamy wartość danego rozwiązania

Klastry

Jesteście Państwo zainteresowani utworzeniem klastra?
Szukacie doradztwa na każdym etapie jego funkcjonowania?
Potrzebujecie przeprowadzić dokładną analizę każdego z jego członków oraz wyznaczyć strategię rozwoju klastra?

 • Kreujemy powstawanie nowych klastrów
 • Analizujemy obecną pozycję klastra i jego plany rozwoju
 • Wskazujemy nowych, potencjalnych członków powiązania
 • Przygotowujemy plan działania klastra
 • Promujemy powiązania i poszukujemy partnerów w kraju i za granicą
 • Pozyskujemy dofinansowania na rozwój powiązania spośród dostępnych, krajowych i zagranicznych, źródeł finansowania
 • Koordynujemy prace powiązania

Internacjonalizacja (Eksport)

Zastanawiacie się Państwo czy Wasza firma ma potencjał do sprzedaży zagranicznej?
Szukacie wsparcia przy wprowadzaniu produktów/usług na rynki zagraniczne?
Szukacie odbiorców własnych produktów lub dostawcy nowych produktów z zagranicy?

 • Identyfikujemy perspektywiczne rynki docelowe
 • Przeprowadzamy analizy rynków docelowych
 • Opracowujemy strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
 • Opracowujemy koncepcje wizerunku przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
 • Opracowujemy plany rozwoju eksportu i modele biznesowe internacjonalizacji
 • Organizujemy misje gospodarcze
 • Organizujemy wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowo – wystawiennicze
 • Kojarzymy partnerów biznesowych
 • Przygotowujemy międzynarodowe oferty współpracy

Przedstawicielstwo

Szukacie Państwo pomocy przy sprzedaży produktów/usług za granicę?
Chcielibyście zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu wyłączną sprzedaż zagraniczną Państwa produktów?
Szukacie Państwo odbiorców własnych produktów/usług za granicą?

 • Reprezentujemy firmy na rynku zagranicznym
 • Zajmujemy się dystrybucją produktów na rynkach zagranicznych
 • Wyszukujemy odbiorców/dostawców
 • Zapewniamy dywersyfikację źródeł przychodu