fbpx Skip to main content

Harmonogram naboru wniosków 2021 r.

Numer działania

Nazwa działania

Termin naboru wniosków

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
Inwestycje w nieruchomości, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług
21.12.2020

22.02.2021