fbpx Skip to main content

Harmonogram naboru wniosków 2021 r.

Numer działania

Nazwa działania

Termin naboru wniosków

1.2

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
1) Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
2) Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Od 04.2021 r.
(Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru)

3.2

Innowacje w MŚP
Inwestycje w MŚP

Od 04.2021 r.
(Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru)