fbpx Skip to main content

Harmonogram naboru wniosków 2021 r.

Numer działania

Nazwa działania

Termin naboru wniosków

I.2.1

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowej

Od 02.2021 r.

I.2.2

Projekty B+R przedsiębiorstw
Przeprowadzenie badań przemysłowych i / lub eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

Od 02.2021 r.

II.3.1

 
Innowacje w MŚP
Wdrożenie wyników prac B+R, innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub usług, wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i wsparcie utrzymania działalności mikro i małych firm dotkniętych skutkami COVID-19.

Od 02.2021 r.